Werkwijze


De aanpak en werkwijze van onze dienstverlening is geheel afhankelijk van uw wensen en wordt in nauw overleg met u besproken en samengesteld.
 
U kunt uw administratie geheel door ons laten verzorgen maar indien u zelf een boekhoudprogramma hebt, kunnen wij u daarin periodiek begeleiden en zonodig 'bijsturen' en de aangiften voor u verzorgen.
 
Indien wij uw administratie verzorgen kan dat op ons kantoor maar ook op uw lokatie, waarbij u de administratie geheel in uw bezit houdt, hetgeen prettig is bij het nakijken van facturen en / of het doen van betalingen.
 
Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u uitsluitend jaarlijks van onze diensten gebruik maakt en wij jaarlijks een algehele controle doen binnen de wettelijke eisen en de daarvoor gestelde voorwaarden.
 
Daar achter elk bedrijf / onderneming een of meerdere personen zitten, is en blijft persoonlijke benadering ons streven. Elk mens heeft ook in het bedrijfsleven te maken met emoties, levensvragen, levensbeschouwingen, levenservaringen e.d. en in onze optiek kan alleen een betrouwbare en betrokken partner een goede keuze zijn. 

Kortom: Vosselman Consultancy is uw partner in administratieve dienstverlening.